Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Нека да покажем на света колко хора се застъпват за една обща Европа. Членството на renewEU е преди всичко проява на подкрепа за каузата на ЕС. Членството е безплатно и без задължения. То може да бъде прекратено по всяко време.

Съществуват различни нива на членство в renewEU:

  • 01. Supporting Member

    Всяко лице, което в началото се регистрира безплатно посредством уеб сайта на renewEU, придобива статут на подкрепящ член. Това е проява на подкрепа за renewEU, за нашата обществено полезна работа и за нашата цел: укрепването и развитието на ЕС.

  • 02. Verified Supporting Member

    Бъдете активни и участвайте в онлайн кампании чрез платформата renewEU. Това също така е и предпоставка, за да станете пълноправен член. Благодарим ви за разбирането, че за целта трябва да проверим автентичността на вашата самоличност.

  • 03. Full Member

    Участвайте в изборите на представители и делегати на renewEU, подайте собствената си кандидатура, упражнете по-голямо влияние върху дейността на renewEU и дайте своя принос за вземането на важни решения. Също така използвайте всички функции на платформата renewEU. Станете пълноправен член!

Присъединете се към нас!
Станете член на renewEU безплатно!