Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Африка и помощ за развитие

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Африка и помощ за развитие" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Партньорство на равни начала с африканските държави, които споделят основните ценности на ЕС
Без сделки с диктатори – особено по въпросите за миграцията
Намаляване на субсидиите за износа на селскостопанска продукция на ЕС
Мащабна инвестиционна програма за изграждане и икономическо подпомагане на демократичните държави в Африка
Премахване на протекционизма в Африка
Прехвърляне на компетенциите в областта на външната политика, отбраната и политиката за развитие на ЕС
Фокусиране на националните бюджети за помощ за развитие на равнище ЕС
Да действаме най-сетне при борбата срещу причините за бягство!