Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Борба с корупцията

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Борба с корупцията" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Европа да се направи зона без корупция
Затягане на правилата за прозрачност
Изключване на осъдени компании от публични търгове
Трайно отстраняване на осъдените лица от държавната служба и от политическите служби
Създаване на правоохранителен орган на ЕС за борба срещу корупцията и измамите в ЕС при финансирането и субсидиите от ЕС