Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Защита на климата и енергия

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Защита на климата и енергия" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Ускоряване на производството на енергия без емисии на вредни вещества, като същевременно се гарантира сигурността на електроснабдяването
Ускоряване на преобразуването на Европейския енергиен съюз
Реформа на Европейската схема за търговия с емисии
Въвеждане на цени на CO2 при включване на вредното въздействие върху околната среда
Премахване на субсидиите за въглища
Значително намаляване на зависимостта от чуждестранни енергийни доставки