Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Култура

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Култура" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Защита на свободата и разнообразието на изкуството и културата
Засилване на независимостта на обществените радио учреждения
Създаване на общоевропейска общественост и поощряване на трансгранични медийни проекти
Модерно авторско право, което съпровожда позитивно и не пречи на новите форми на разпространение, лицензиране и култура
Запазване на европейското културно наследство – независимо от икономическите интереси
По-добра мрежа от европейската творческа и културна сцена
Признаване и поощряване на цифровата култура