Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Отбрана и сигурност

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Отбрана и сигурност" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Премахване на националните армии в полза на обща европейска професионална армия
Без военни мисии на ЕС без съгласието на Европейския парламент
Общ европейски контрол над въоръжението
Премахване на военната повинност в целия ЕС
Създаване на правоохранителен орган на ЕС за борба с тероризма и трансграничната организирана престъпност
Прехвърляне на компетенциите в областта на външната политика, отбраната и политиката за развитие на ЕС