Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Цифровизация

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Цифровизация" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Ускоряване на цифровизацията на администрациите в държавите членки
Създаване на най-добрите условия в света за развитие за начинаещи
Защита на неутралността на мрежата
Равно третиране на всички потребители в европейската онлайн търговия
Модерен и разбираем закон за защита на данните, който осигурява правна сигурност за всички участници и не спира иновациите
Облагане с данъци на цифрови компании от чужбина
Признаване и поощряване на цифровата култура
Борба на по-ранен етап със злоупотребата с пазара от страна на големи цифрови корпорации
Модерно авторско право, което съпровожда позитивно и не пречи на новите форми на разпространение, лицензиране и култура