Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Икономика и финанси

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Икономика и финанси" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

ЕС трябва да се финансира чрез собствени средства, а не чрез вноски от националните държави
Въвеждане на европейски правни форми за малки и средни предприятия
Борба с укриването на данъци: изолиране на данъчните убежища, затваряне на данъчните вратички и засилване на общоевропейското сътрудничество
Последователна демократизация на еврозоната и създаване на Европейски валутен фонд
Без едностранна политика за икономии без трайна инвестиции в бъдещето
Съблюдаване на правилата за дълга за облекчаване на бъдещите поколения
По-добра координация на националните финансови и икономически политики
Прекратяване на преплитането между държавите и банките
Създаване на най-добрите условия в света за развитие за начинаещи
Облагане с данъци на цифрови компании от чужбина