Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Образование

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Образование" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Запазване на разнообразието от училищни и университетски системи и осигуряване на пропускливостта на образователните системи
Опростяване на признаването на образователните постижения в целия ЕС
Насърчаване на мобилността с учебна цел и ученето през целия живот
По-нататъшно разширяване на програмата Erasmus+
Създаване на европейски университети
По-добра европейска мрежа от национални университети