Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

По-нататъшно развитие на ЕС

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "По-нататъшно развитие на ЕС " , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Обща избирателна система, при която гласът на всеки гражданин на ЕС важи еднакво
Трансформиране на Парламента на ЕС в пълноценен парламент с право на законодателна инициатива
Премахване на всички демократични дефицити
По-добро разпределение на компетентностите (компетенциите) на различните политически равнища
Създаване на една европейска държава