Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Външна политика и човешки права

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Външна политика и човешки права" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

ЕС трябва да бъде сплотен за външния свят и да говори с един глас
Прехвърляне на компетенциите в областта на външната политика, отбраната и политиката за развитие на ЕС
Фокусиране на националните бюджети за помощ за развитие на равнище ЕС
Реформа на Организацията на обединените нации (ООН)
Засилен ангажимент към човешките права
По-ефективни санкции срещу държави при нарушение на международното право, съществено нарушение на човешките права и незачитане на разпоредбите на Международния наказателен съд
Да действаме най-сетне при борбата срещу причините за бягство!