Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Труд и социални въпроси

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Труд и социални въпроси" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Засилване на борбата срещу бедността сред децата и възрастните
Равенство на всички полове и семейните модели във всички области на живота
По-добро участие на хората с увреждания
Подобряване на мобилността на работната сила чрез намаляване на бюрократичните препятствия
По-добра защита на социалните права и единни минимални стандарти в целия ЕС в областта на труда и социалните въпроси