Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Миграция

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Миграция" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Създаване на обща европейска система за предоставяне на убежище и имиграция
Осигуряване на хуманно отношение към мигрантите
Изграждане на функционираща европейска морска спасителна система
​Премахване на националните органи за гранична охрана в полза на един общ орган за защита на границите на ЕС за ефективна защита на външните граници на ЕС
Да действаме най-сетне при борбата срещу причините за бягство!