Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Наука и изследователска дейност

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Наука и изследователска дейност" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Осигуряване на академична свобода на изследователската дейност и учението
Ускоряване на реализацията на европейското изследователско пространство
Подобряване на поощряването на иновациите и методите за стандартизация
Укрепване на сътрудничеството между университетските изследователски дейности и частното стопанство
По-широко участие на студенти в изследователската дейност
Разширяване на Европейската космическа програма