Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Търговска политика

Тук ще намерите някои от нашите най-важни цели по темата "Търговска политика" , както последваща информация, която редовно ще допълваме.

Премахване на протекционизма сред демократичните държави
Справедлива свободна търговия с прозрачни споразумения и централен съд, който отговаря за всички споразумения и решава споровете
Защита на стандартите за защита на потребителите, защита на личните данни, опазването на околната среда и безопасността на храните
По-добър инвестиционния скрининг срещу нежелано влияние на чуждестранни държавни участници
Осигуряване на достойни условия на труд при производството на стоки, внасяни в ЕС