Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Jednejme společně
Evropská řešení evropských výzev! Posilněme EU!
Angažovaně pro budoucnost
Demokratičtější, sjednocenější, schopnější jednat: Posuňme Evropu do další vývojové fáze!
Zlepšeme EU
Už jsme toho hodně dosáhli! Dosáhněme toho pro Evropu ještě více!
Společně pro EU
Naše odpověď pro populisty a nacionalisty:
Evropská soudržnost a solidarita!
Je čas...
... udělat z dobrých věcí ještě lepší! Obnovme EU!
Spojme to nejlepší
Celá rozmanitost evropských regionů v jediném společném státě

Welcome to renewEU

297
Members
206.449
Reach achieved
28
Countries
22
Languages
* Since official launch in Nov 2018.
img
Dennis Grabowski
Předseda renewEU

"Evropa vás potřebuje - i online! Proti populismu a nacionalismu."

renewEU (také „renew Europe“) je nezávislé, nestranické a celoevropské internetové hnutí, které se zavázalo k myšlence společné Evropy, k dalšímu rozvoji Evropské unie a k prosazování evropských hodnot ve všech politikách EU. Naším nástrojem je internet: zde spojujeme všechny proevropské občany, společně utváříme nápady a jako ústřední platformu naší činnosti koordinujeme společné online kampaně, které mají za úkol nadchnout i ostatní pro naši společnou Evropu a společnou budoucnost všech evropských národů v míru, svobodě, rozmanitosti a jednotě pod jednou střechou.

Staňte se v rámci našeho hnutí součástí veřejnosti naplňující naši vizi společné Evropy. Podpořte EU!
Přidávejte nápady na online kampaně prostřednictvím platformy renewEU, hlasujte o jednotlivých kampaních a zapojte se do nich pomocí několika kliknutí.
Pomozte nám informovat ostatní občany o evropské politice a našem závazku k dalšímu rozvoji EU.

Přidejte se k nám!
Staňte se členem renewEU zdarma!