Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Obchod a finance

Zde jsou některé z našich klíčových cílů k tématu "Obchod a finance" a související informace, které budeme pravidelně aktualizovat.

EU by se měla financovat z vlastních zdrojů, a ne prostřednictvím příspěvků národních států
Zavedení evropských právních forem pro malé a střední podniky
Boj proti daňovým únikům: izolace daňových rájů, uzavření daňových mezer a posílení celoevropské spolupráce
Soudržná demokratizace eurozóny a zřízení Evropského měnového fondu
Ne samoúčelné politice úspor bez trvalých investic do budoucnosti
Dodržování pravidel o dluzích, které mají ulevit budoucím generacím
Lepší koordinace vnitrostátních finančních a hospodářských politik
Konec provázanosti států a bank
Vytvoření nejlepších světových podmínek pro vývoj startupů
Zdanění digitálních společností ze zahraničí