Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Zahraniční politika a lidská práva

Zde jsou některé z našich klíčových cílů k tématu "Zahraniční politika a lidská práva" a související informace, které budeme pravidelně aktualizovat.

EU musí být otevřená vnějšímu světu a mluvit jednotně
Přenos kompetencí v zahraniční, obranné a rozvojové politice na úroveň EU
Spojení vnitrostátních rozpočtů pro rozvojovou pomoc na úrovni EU
Reforma Organizace spojených národů (OSN)
Zvýšená angažovanost v oblasti lidských práv
Účinnější sankce vůči státům porušujícím mezinárodní právo a lidská práva a mařícím nařízení Mezinárodního trestního soudu
Konejme konečně v boji proti příčinám uprchlictví!