Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Kaitse ja turvalisus

Siin leiate mõned meie tähtsamad teemaga "Kaitse ja turvalisus" seotud eesmärgid ja edasi viiva teabe, mida me regulaarselt täiendame.

Riiklike armeede kaotamine Euroopa ühise kutseline armee heaks
ELi sõjalisi missioone ei tohiks toimuda ilma Euroopa Parlamendi nõusolekuta
Euroopa ühine relvastuskontroll
Kogu EL-is kohustusliku sõjaväeteenistuse kaotamine
ELi õiguskaitseorgani loomine terrorismi- ja piiriülese organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemiseks
Välis-, kaitse- ja arengupoliitika pädevused antakse üle ELile