Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Majandus ja finants

Siin leiate mõned meie tähtsamad teemaga "Majandus ja finants" seotud eesmärgid ja edasi viiva teabe, mida me regulaarselt täiendame.

EL peaks end oma vahenditest ise rahastama ning mitte rahvusriikide panusest
Euroopa õiguslike vormide kasutuselevõtt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele
Maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus: maksuparadiiside eraldamine, maksuaukude sulgemine ja üleeuroopalise koostöö tugevdamine
Euroala järjekindel demokratiseerimine ja Euroopa Valuutafondi loomine
Ei ühtegi ühepoolset kokkuhoiupoliitikat ilma jätkusuutlikke tulevikuinvesteeringuteta
Võlakorralduse järgimine järeltulevate põlvkondade leevendamiseks
Riiklike finants- ja majanduspoliitikate parem koordineerimine
Riikide ja pankade põimumise lõpetamine
Startup ettevõtete jaoks ülemaailmselt parimate arengutingimuste loomine
Välismaiste digitaalettevõtete maksustamine