Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Töö ja sotsiaalne

Siin leiate mõned meie tähtsamad teemaga "Töö ja sotsiaalne" seotud eesmärgid ja edasi viiva teabe, mida me regulaarselt täiendame.

Lapseea- ja vanadusvaeseuse vastase võitluse tugevdamine
Sooline võrdõiguslikkus ja kõigi peremudelite võrdus kõigis eluvaldkondades
Puuetega inimeste parem kaasamine
Tööalase liikuvuse parandamine, vähendades bürokraatlikke takistusi
Parem sotsiaalsete õiguste kaitse ja ühtsed kogu ELi hõlmavad töö- ja sotsiaalvaldkonna miinimumstandardid