Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Perkėlimas į skaitmeninį formatą

Štai keletas pagrindinių "Perkėlimas į skaitmeninį formatą" temų ir susijusios informacijos, kurią reguliariai atnaujinsime.

Spartesnis administracijų skaitmeninimas valstybėse narėse
Geriausių pasaulio sąlygų sukūrimas startuolių įmonių kūrimuisi
Tinklo neutralumo užtikrinimas
Vienodas požiūris į visus Europos internetinės prekybos vartotojus
Modernus ir suprantamas duomenų apsaugos įstatymas, užtikrinantis visų dalyvaujančių asmenų teisių apsaugą ir neužkertantis kelio naujovėms
Skaitmeninių kompanijų finansavimas iš užsienio
Skaitmeninės kultūros pripažinimas ir skatinimas
Laiku imamiesi veiksmai, skirti užkirsti kelią piktnaudžiauti rinka didelėms skaitmeninėms korporacijoms
Išplėstinis autorių teisių palaikymas, užtikrinantis esamas ir netrukdantis naujų platinimo, licencijavimo ir kultūros formų taikymo