Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Ārpolitika un cilvēktiesības

Tālāk ir minēti daži no mūsu galvenajiem "Ārpolitika un cilvēktiesības" mērķiem un saistītā informācija, ko regulāri atjaunināsim.

ES jābūt atvērtai ārējai pasaulei un jāpauž vienota nostāja
Kompetences ārpolitikas, aizsardzības un attīstības politikā tiek nodotas ES
Piesaistīt valsts budžetu attīstības atbalstam ES līmenī
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) reforma
Lielāka apņemšanās cilvēktiesību ievērošanai
Efektīvākas sankcijas pret valstīm attiecībā uz starptautisko tiesību un nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un Starptautiskās Krimināltiesas rīkojumu neievērošanu
Visbeidzot darboties cīņā pret aizbēgšanas cēloņiem!