Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Cīņa pret korupciju

Tālāk ir minēti daži no mūsu galvenajiem "Cīņa pret korupciju" mērķiem un saistītā informācija, ko regulāri atjaunināsim.

Padarīt Eiropu bez korupcijas
Panākt stingrākus noteikumus par pārredzamību
Izslēgt notiesātos uzņēmumus no atklātajiem konkursiem
Nodrošināt pastāvīgu notiesāto personu atbrīvošanu no civildienesta un politiskajiem amatiem
ES tiesībaizsardzības iestādes izveide ES mērogā cīņai pret korupciju un krāpšanu, izmantojot ES finansējumu un subsīdijas