Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Izglītība

Tālāk ir minēti daži no mūsu galvenajiem "Izglītība" mērķiem un saistītā informācija, ko regulāri atjaunināsim.

Saglabāt skolu un universitāšu sistēmu daudzveidību un nodrošināt izglītības sistēmu caurlaidību
ES līmeņa izglītības sasniegumu atzīšanas vienkāršošana
Mācību mobilitātes un mūžizglītības veicināšana
Erasmus + turpmāka paplašināšana
Eiropas universitāšu izveide
Labāka valstu augstskolu tīklu veidošana Eiropas Savienībā