Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Kultūra

Tālāk ir minēti daži no mūsu galvenajiem "Kultūra" mērķiem un saistītā informācija, ko regulāri atjaunināsim.

Aizstāvēt mākslas un kultūras brīvību un daudzveidību
Stiprināt sabiedrisko raidorganizāciju neatkarību
Radīt visas Eiropas atklātību un popularizēt pārrobežu mediju projektus
Uzlabot autortiesības, kas pozitīvi atbalsta un neaizkavē jaunas izplatīšanas, licencēšanas un kultūras formas
Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana - neatkarīga no ekonomiskajām interesēm
Labāka Eiropas radoša un kultūras pasākumu tīkla izveide
Digitālās kultūras atzīšana un popularizēšana