Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Pamatvērtību aizsardzība

Tālāk ir minēti daži no mūsu galvenajiem "Pamatvērtību aizsardzība " mērķiem un saistītā informācija, ko regulāri atjaunināsim.

Uz vērtību orientēta ES politika visās jomās
Automātiska pievienošanās procedūras pārtraukšana, ja kandidātvalsts pārkāpj ES pamatvērtības
Dalībvalstu izslēgšana no ES gadījumos, kad tiek pārkāptas pamatvērtības, kā pēdējā iespēja
Atbilstība vērtībām un noteikumiem dalībvalstīs kā priekšnoteikums ES finansējuma iegūšanai