Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Economie en financiering

Hier vindt u een aantal van onze belangrijkste doelstellingen over het thema "Economie en financiering" evenals meer informatie die we regelmatig zullen aanvullen.

EU financieren met eigen middelen en niet langer met bijdragen van nationale staten
Invoering van Europese rechtsvormen voor kleine en middelgrote ondernemingen
Bestrijding van belastingontduiking: isoleren van belastingparadijzen, dichten van mazen in de belastingwetgeving en versterken van de Europese samenwerking
Consequente democratisering van de eurozone en oprichting van een Europees Monetair Fonds
Geen eenzijdig bezuinigingsbeleid zonder duurzame investeringen in de toekomst
Naleving van de schuldnormen om toekomstige generaties te ontlasten
Betere coördinatie van het financieel en economisch beleid van de lidstaten
Beëindiging van de onderlinge afhankelijkheid van staten en banken
De beste ontwikkelingsvoorwaarden voor startende ondernemingen ter wereld creëren
Belasting van digitale bedrijven uit het buitenland