Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Buitenlands beleid en mensenrechten

Hier vindt u een aantal van onze belangrijkste doelstellingen over het thema "Buitenlands beleid en mensenrechten" evenals meer informatie die we regelmatig zullen aanvullen.

De EU moet met één stem spreken en met één stem naar buiten treden.
Overdracht van bevoegdheden op het gebied van het buitenlands, defensie- en ontwikkelingsbeleid aan de EU
Bundeling van de nationale budgetten voor ontwikkelingshulp op EU-niveau
Hervorming van de Verenigde Naties (VN)
Meer betrokkenheid bij mensenrechten
Doeltreffendere sancties tegen staten wegens schendingen van het internationaal recht, ernstige schendingen van de mensenrechten en veronachtzaming van de bevelen van het Internationaal Strafhof
Eindelijk actie ondernemen om de vluchtoorzaken tegen te gaan!