Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Afryka i pomoc rozwojowa

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Afryka i pomoc rozwojowa" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Partnerstwo na równi z krajami afrykańskimi, które podzielają podstawowe wartości UE
Żadnych interesów z dyktatorami – zwłaszcza w kwestiach dotyczących migracji
Zmniejszenie subsydiów dla wywozu produktów rolnych z UE
Szeroko zakrojony program inwestycyjny mający na celu budowę i wsparcie gospodarcze demokratycznych państw afrykańskich
Eliminacja protekcjonizmu w Afryce
Przekazanie kompetencji w zakresie polityki zagranicznej, obronnej i rozwojowej na poziom UE
Łączenie krajowych budżetów pomocy na rzecz rozwoju na poziomie UE
Podjęcie w końcu działań mających na celu zwalczanie przyczyn ucieczki!