Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Dalszy rozwój UE

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Dalszy rozwój UE " oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Wspólny system wyborczy, w którym głos każdego obywatela UE liczy się w równym stopniu
Przekształcenie Parlamentu UE w pełnoprawny parlament z prawem inicjatywy ustawodawczej
Wyeliminowanie wszelkich deficytów demokracji
Lepszy podział obowiązków (kompetencji) na różnych szczeblach politycznych
Ustanowienie państwa europejskiego