Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Digitalizacja

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Digitalizacja" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Przyspieszenie digitalizacji administracji publicznej w państwach członkowskich
Stworzenie najlepszych na świecie warunków rozwoju dla nowych przedsiębiorstw
Obrona neutralności sieci
Równe traktowanie wszystkich konsumentów w europejskim handlu elektronicznym
Nowoczesne i zrozumiałe prawo ochrony danych, które zapewnia pewność prawną wszystkim zainteresowanym stronom i nie spowalnia innowacji
Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych z zagranicy
Uznawanie i promocja kultury cyfrowej
Wcześnie stosowane środki przeciwdziałające nadużywaniu rynku przez duże grupy cyfrowe
Progresywne prawo autorskie, które w pozytywny sposób towarzyszy nowym formom rozpowszechniania, licencjonowania i kultury, a nie utrudnia ich stosowanie