Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Edukacja

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Edukacja" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Zachowanie różnorodności systemów szkolnictwa i szkolnictwa wyższego oraz zapewnienie przenikania się systemów edukacyjnych
Uproszczenie uznawania usług edukacyjnych w całej UE
Promowanie mobilności edukacyjnej i uczenia się przez całe życie
Dalsza rozbudowa programu Erasmus+
Tworzenie europejskich uniwersytetów
Lepsza europejska sieć krajowych uniwersytetów