Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Gospodarka i finanse

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Gospodarka i finanse" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

UE powinna się finansować z zasobów własnych, a nie z wkładów państw członkowskich
Wprowadzenie europejskich form prawnych dla małych i średnich przedsiębiorstw
Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków: izolacja rajów podatkowych, likwidacja luk prawnych w systemie podatkowym oraz wzmocnienie współpracy na szczeblu europejskim
Konsekwentna demokratyzacja strefy euro i jej umocnienie, utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego
Jednostronna polityka oszczędnościowa nie jest możliwa bez zrównoważonych inwestycji w przyszłość
Przestrzeganie zasad dotyczących zadłużenia, aby pomóc przyszłym pokoleniom
Lepsza koordynacja krajowych polityk finansowych i gospodarczych
Zakończenie współzależności państw i banków
Stworzenie najlepszych na świecie warunków rozwoju dla nowych przedsiębiorstw
Opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych z zagranicy