Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Imigracja

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Imigracja" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Utworzenie wspólnego europejskiego systemu azylowego i imigracyjnego
Zapewnienie humanitarnego traktowania migrantów
Ustanowienie funkcjonującego europejskiego systemu ratownictwa morskiego
Zniesienie krajowych organów zarządzania granicami na rzecz wspólnego organu zarządzającego granicami UE w celu skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi UE
Podjęcie w końcu działań mających na celu zwalczanie przyczyn ucieczki!