Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Obronność i bezpieczeństwo

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Obronność i bezpieczeństwo" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Zniesienie armii krajowych na rzecz wspólnej europejskiej armii zawodowej
Żadnych misji wojskowych UE bez zgody Parlamentu UE
Wspólna europejska kontrola zbrojeń
Zniesienie obowiązkowej służby wojskowej w całej UE
Utworzenie unijnej agencji egzekwowania prawa w celu zwalczania terroryzmu i transgranicznej przestępczości zorganizowanej
Przekazanie kompetencji w zakresie polityki zagranicznej, obronnej i rozwojowej na poziom UE