Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Ochrona fundamentalnych wartości

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Ochrona fundamentalnych wartości " oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Polityka UE oparta na wartościach we wszystkich dziedzinach
Automatyczne zakończenie procedury akcesyjnej w przypadku naruszenia przez kraj przystępujący podstawowych wartości UE
Wykluczenie państw członkowskich z UE za łamanie podstawowych wartości jako ostateczność
Przestrzeganie wartości i przepisów przez państwa członkowskie jako podstawowy warunek wstępny otrzymania finansowania UE