Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Polityka handlowa

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Polityka handlowa" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Eliminacja protekcjonizmu wśród państw demokratycznych
Sprawiedliwy wolny handel dzięki przejrzystym umowom i centralnemu trybunałowi sprawiedliwości właściwemu dla wszystkich umów i rozstrzygającemu spory
Obrona norm w zakresie ochrony konsumentów, ochrony danych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności
Udoskonalone monitorowanie inwestycji pod kątem niepożądanych wpływów zagranicznych podmiotów państwowych
Zapewnienie godnych warunków pracy przy wytwarzaniu towarów importowanych do UE