Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Praca i sprawy socjalne

Tutaj znajdziesz najważniejsze cele dotyczące tematu "Praca i sprawy socjalne" oraz dalsze informacje, które będziemy regularnie uzupełniać.

Wzmocnienie walki z ubóstwem dzieci i osób w podeszłym wieku
Równouprawnienie płci i modeli rodziny we wszystkich dziedzinach życia
Lepsze uczestnictwo osób niepełnosprawnych
Poprawa mobilności pracowników poprzez zmniejszenie barier biurokratycznych
Lepsza ochrona praw socjalnych i jednolite w całej UE minimalne standardy w dziedzinie pracy i spraw społecznych