Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Förbättra EU
Vi har redan uppnått mycket! Vi når ännu mer Europa!
Förena de bästa
Hela mångfaldet av europeiska regioner i en gemensam stat
Agera tillsammans
Europeiska lösningar på europeiska utmaningar! Låt oss stärka EU!
Tillsammans för EU
Vårt svar på populister och nationalister:
Europeisk sammanhållning och solidaritet!
Engagerade för framtiden
Demokratiska, förenade, handlingskraftiga: Vi tar Europa till nästa utvecklingsstadium!
Det är dags ...
... att göra en bra sak ännu bättre! Vi förnyar EU!

Welcome to renewEU

346
Members
317.361
Reach achieved
28
Countries
22
Languages
* Since official launch in Nov 2018.

"Europa behöver dig - online också! Mot populism och nationalism."

renewEU (även kallat "renew Europe") är en oberoende och gränsöverskridande europeisk Internetrörelse som är förankrad i tanken om vårt gemensamma Europa, för den fortsatta utvecklingen av Europeiska unionen och för främjandet av europeiska värderingar i all EU-politik. Vårt verktyg är Internet: Här förenar vi alla pro-europeiska medborgare, utvecklar idéer tillsammans och samordnar som en central plattform gemensamma onlinekampanjer för att hjälpa andra människor för vårt gemensamma Europa och för en gemensam framtid för alla europeiska folk i fred, frihet och mångfald och att inspirera enighet under ett tak.

Som en del av vår samlingsrörelse skapar vi publicitet för vår vision om ett gemensamt Europa. Bekänn dig till EU!
Ta med dina idéer för onlinekampanjer genom förnyelseplanen, rösta på kampanjer och delta i kampanjer med bara några få klick.
Hjälp oss att utbilda andra medborgare om EU:s politik och vårt åtagande att vidareutveckla EU.

Gå med oss!
Bli medlem i renewEU gratis!