Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Arbete & socialt

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Arbete & socialt" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Stärka kampen mot barn och åldrande fattigdom
Jämställdhet mellan alla köns- och familjemodeller i alla delar av livet
Bättre deltagande av personer med funktionsnedsättning
Förbättra arbetskraftens rörlighet genom att minska byråkratiska hinder
Bättre skydd för sociala rättigheter och enhetliga EU-miniminormer på arbets- och socialområdet