Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Digitalisering

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Digitalisering" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Snabbare digitalisering av förvaltningar i medlemsstaterna
Skapa världens bästa utvecklingsförhållanden för igångsättning
Försvar av nätneutralitet
Lika behandling av alla konsumenter i europeisk näthandel
Modern och förståelig dataskyddslag som ger rättssäkerhet för alla inblandade och inte kväver innovation
Beskattning av digitala företag från utlandet
Erkännande och främjande av digital kultur
Förhindra marknadsmissbruk av stora digitala företag på ett tidigare stadium
Avancerad upphovsrätt som positivt stöder och inte hindrar nya former av distribution, licensiering och kultur