Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Försvar och säkerhet

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Försvar och säkerhet" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Avskaffande av nationella arméer till förmån för en gemensam europeisk professionell armé
Inga EU-militära uppdrag utan samtycke från EU-parlamentet
Gemensam europeisk vapenkontroll
EU-omfattande avskaffande av obligatorisk militärtjänst
Inrättande av en EU-brottsbekämpande myndighet för att bekämpa terrorism och gränsöverskridande, organiserad brottslighet
Kompetenser inom utrikes-, försvars- och utvecklingspolitiken överförs till EU