Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Handelspolitik

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Handelspolitik" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Eliminera protektionism bland demokratiska stater
Rättvis frihandel med transparenta avtal och en central domstol som ansvarar för alla avtal och beslutar om tvister
Försvara standarder för konsumentskydd, integritet, miljöskydd och livsmedelssäkerhet
Förbättrad investeringskontroll av oönskade inflytande från utländska statliga aktörer
Säkerställa anständiga arbetsförhållanden vid produktionen av varor som importeras till EU