Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Invandring

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Invandring" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Skapa ett gemensamt europeiskt asyl- och invandringssystem
Säkerställa en human behandling av migranter
Att bygga ett fungerande europeiskt system för sjösäkerhet
Avskaffa nationella gränsvaktmyndigheter till förmån för en gemensam EU-gränsskyddsmyndighet för effektivt skydd av EU:s yttre gränser
Verka i kampen mot orsakerna till flykt!