Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Klimatskydd och energi

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Klimatskydd och energi" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Främja utsläppsfri kraftproduktion samtidigt som energisäkerheten säkerställs
Påskynda genomförandet av Europeiska energifonden
Reform av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter
Införande av CO2-priser inklusive miljöskador
Avskaffande av kolsubventioner
Betydande minskning av beroende av utländsk energiförsörjning