Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Kultur

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Kultur" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Försvara frihet och mångfald av konst och kultur
Stärka oberoende för offentliga TV-bolag
Skapa en paneuropeisk allmänhet och främja gränsöverskridande medieprojekt
Avancerad upphovsrätt som positivt stöder och inte hindrar nya former av distribution, licensiering och kultur
Bevarande av det europeiska kulturarvet - oberoende av ekonomiska intressen
Bättre nätverk av den europeiska kreativa och kulturella scenen
Erkännande och främjande av digital kultur