Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Näringsliv och ekonomi

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Näringsliv och ekonomi" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

EU bör finansiera sig genom egna medel och inte genom bidrag från nationerna
Införande av europeiska rättsformer för små och medelstora företag
Bekämpning av skatteflykt: isolering av skatteparadis, stängning av skattebrott och förstärkning av paneuropeiskt samarbete
Konsekvent demokratisering av euroområdet och upprättandet av en europeisk valutafond
Ingen ensidig åtstramning utan hållbar investering i framtiden
Överensstämmelse med skuldreglerna för att lindra kommande generationer
Bättre samordning av nationell ekonomisk och näringslivspolitik
Avsluta sammankoppling av stater och banker
Skapa världens bästa utvecklingsförhållanden för igångsättning
Beskattning av digitala företag från utlandet