Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Skydd av grundläggande värden

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Skydd av grundläggande värden " och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

Värdeorienterad EU-politik på alla områden
Avsluta anslutningsförfaranden automatiskt om grundläggande EU-värden bryts av anslutningslandet
Uteslutning av medlemsstater från EU vid överträdelser av grundläggande värden som sista utväg
Medlemsstaternas överensstämmelse med värderingar och regler är en förutsättning för att få EU-finansiering