Cookies notification: We use first-party and third-party cookies to give you the best experience on our website and to analyse the traffic. By continuing to browse our website, you agree to the use of cookies.

Ok

Utrikespolitik och mänskliga rättigheter

Här är några av våra viktigaste målen när det gäller "Utrikespolitik och mänskliga rättigheter" och relaterad information som vi regelbundet ska uppdatera.

EU måste uppträda enat för omvärlden och tala med en röst
Kompetenser inom utrikes-, försvars- och utvecklingspolitiken överförs till EU
Bunta ihop nationella budgetar för utvecklingsbistånd på EU-nivå
Reform av Förenta nationerna (FN)
Ökat engagemang för mänskliga rättigheter
Effektivare sanktioner mot stater i strid med internationell rätt, allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och undantag av Internationella brottmålsdomstolens order
Verka i kampen mot orsakerna till flykt!